Usługi

Czy opatentowanie nazwy jest opłacalne?

W zależności od tego o jaki wynalazek chodzi oraz jaka nazwa ma podlegać oprocentowaniu, kancelaria patentowa wycenia, ile będzie kosztowała usługa i czy dany wynalazek bądź znak towarowy podlega uprawnieniom patentowym.

Decydując się na patent na wynalazek, otrzymujemy monopol prawny umożliwiający nam zarabianie na konkretnym wynalazku, bez uczestnictwa osób trzecich. Jeżeli potrafisz udowodnić, że dany wynalazek należy tylko i wyłącznie do ciebie, biuro patentowe przygotuje zgłoszenie wynalazku do urzędu patentowego oraz pomoże w przeprowadzeniu profesjonalnych badań patentowych.

Kiedy przyznawany jest patent na wynalazek?

Jeżeli zostanie udowodniony, że dany wynalazek został stworzony przez konkretną osobę, może zostać przyznany patent na danym terytorium w określonym okresie czasu. Aby patent uzyskał moc prawną, musi zostać złożona właściwa dokumentacja patentowa oraz przeprowadzone badania patentowe, które wykażą czy dany wynalazek może otrzymać patent.

Rzecznik patentowy z naszej kancelarii, udzieli fachowej porady na każdym etapie zgłaszania patentu oraz pomoże w samym zgłoszeniu i przeprowadzeniu badań patentowych, dzięki którym można otrzymać pełnoprawną zdolność patentową. W chwili uzyskania patentu, konkretna osoba bądź firma otrzymuje wyłączne prawo korzystania z opatentowanego wynalazku.

Do czego uprawnia patent?

Jak sama nazwa wskazuje, patent daje wyłączność na korzystanie z danego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź znaku towarowego, dzięki czemu można zająć się jego sprzedażą na terenie kraju a także za granicą na wyłączność. Osoba posiadająca patent na konkretny produkt bądź znak towarowy, ma prawo zakazać innym podmiotom jakichkolwiek działań związanych z tym produktem. Radca patentowy z naszej kancelarii pomoże w otrzymaniu patentu od złożenia wniosku aż po otrzymanie decyzji z urzędu patentowego.