Zdrowie

Utrata słuchu – jakie są konsekwencje?

Na świecie jest 466 milionów ludzi z niepełnosprawnością słuchu, z czego 34 miliony to dzieci. Szacuje się, że do 2050 roku ponad 900 milionów ludzi będzie cierpieć z powodu niesprawnego ubytku słuchu. Utrata słuchu może rozwinąć się z przyczyn genetycznych, jako powikłanie podczas porodu, a także w wyniku niektórych chorób zakaźnych, przewlekłych infekcji ucha, stosowania niektórych leków, narażenia na nadmierny hałas i starzenia. Dlatego tak ważne jest badanie słuchu Lublin i zapobieganie utracie słuchu.

Jak nam pomogą aparaty słuchowe?

Aparaty słuchowe Lublin pozwalają na redukcje niedogodności wynikających z utraty słuchu. Szacuje się, że 60% utraty słuchu u dzieci jest spowodowana przyczynami, którym można zapobiec, wystarczy jedynie przeprowadzić bezpłatne badanie słuchu Lublin. 1,1 miliarda młodych ludzi (w wieku 12-35 lat) jest zagrożonych utratą słuchu w wyniku narażenia na hałas w miejscach rozrywki i rekreacji.

Interwencje mające na celu zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na utratę słuchu są opłacalne i mogą przynieść znaczne korzyści ludziom. Samo badanie jest stosunkowo proste i wykorzystuje aparaty słuchowe.

Utrata słuchu i głuchota

Osoba, która nie słyszy tak dobrze, jak osoba normalnie słysząca – próg 25 dB lub mniej w obu uszach – cierpi na ubytek słuchu. Utrata słuchu może być łagodna, umiarkowana, ciężka lub głęboka.

Może rozwinąć się w jednym lub obu uszach i może prowadzić do trudności w słyszeniu języka mówionego, lub głośnych dźwięków. Aparaty słuchowe Lublin pozwalają nie tylko zredukować niedogodności, ale wręcz niekiedy przywrócić część słuchu. Utrata słuchu odnosi się do osób z ubytkiem słuchu od lekkiego do ciężkiego. Zazwyczaj osoby z ubytkiem słuchu komunikują się za pomocą mowy i mogą używać aparaty słuchowe Lublin, implanty ślimakowe i inne urządzenia wspomagające.