Usługi

Słów kilka na temat grywalizacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z najtrudniejszych zadań, które czekają każdego właściciela firmy. Wielu pracowników nie angażuje się w stu procentach w powierzone im zadania służbowe. Większość menedżerów firm chciałaby to zaangażowanie zwiększyć. Okazuje się tradycyjne sposoby motywowania pracowników w XXI wieku niekoniecznie się sprawdzają. Skutecznym, bardzo prekursorskim, a jednocześnie przystającym do współczesnego świata narzędziem motywowania okazała się grywalizacja. Grywalizacja w hr może zostać wykorzystana na każdym etapie.

Grywalizacja w hr: zalety

Grywalizacja w hr to narzędzie, które służy przede wszystkim motywowaniu pracowników do większego zaangażowania się w pracę. Może zostać wykorzystana zarówno w procesie rekrutacji nowych pracowników, jak i w stosunku do tych, którzy już od dłuższego czasu są zatrudnieni w danej firmie. Grywalizacja ma jeszcze jeden, ogromny atut: można ją wykorzystać do motywowania pracowników począwszy od najniższego, poprzez średni, aż do najwyższego szczebla. Grywalizacja  to narzędzie, które wykorzystuje ludzką skłonność do rywalizowania o bycie najlepszym.

Grywalizacja w hr: nie tylko praca, ale także zabawa

Do motywowania pracowników grywalizacja w hr wykorzystuje bardzo proste narzędzie, jakim są gry szkoleniowe. Jest bardzo atrakcyjną formą szkolenia pracowników. Jednocześnie skutki, które przynosi są wyjątkowo efektowne. Grywalizacja została oparta na standardach nawiązujących do gier komputerowych i planszowych.

Grywalizację można wykorzystać już na etapie rekrutacji pracowników.