Zdrowie

Aparaty słuchowe obuuszne

Uważa się powszechnie, że do aparatów słuchowych wystarczy jeden aparat słuchowy. Jednak czy tak jest naprawdę? Kiedy mamy osłabione widzenie w obu oczach, nie używamy monokla, ale bierzemy okulary, aby nie jedno oko mogło dobrze widzieć, ale dwa. Tak samo działają aparaty słuchowe Lublin.

Czym jest protetyka obuuszna

Protetyka obuuszna zapewnia duże korzyści u pacjentów z obustronnym niedosłuchem zmysłowo-nerwowym. Pacjenci noszący dwa aparaty słuchowe są bardziej zadowoleni z protetyki niż ci, którzy noszą jeden aparat słuchowy. O tym, czy konieczne jest zastosowanie aparatu słuchowego, decyduję badanie słuchu Lublin. Podczas noszenia 2 urządzeń ścieżki słuchowe są stymulowane po obu stronach, co prowadzi do aktywnej pracy ośrodków słuchowych w mózgu.

Efekt „cienia głowy” jest eliminowany, gdy dźwięki o wysokiej częstotliwości dochodzą z przeciwnej strony, tj. od strony, w której nie ma aparatu słuchowego, są zagłuszane, co prowadzi do zmniejszenia zrozumiałości mowy. Bezpłatne badanie słuchu Lublin szybko wykazuje, że użycie aparatu obu usznego pozwala lepiej identyfikować źródło i lokalizacje dźwięku. W każdej sytuacji będziesz w stanie określić, z której strony dochodzi dźwięk.

Inne zalety obustronnego aparatu

Poprawia się zrozumiałość mowy, zwłaszcza w hałasie, w trudnych sytuacjach akustycznych. Postrzeganie informacji w rozmowie grupowej lub w hałaśliwej sytuacji wzrasta. Odległość do źródła dźwięku jest określana dokładniej. Głos, który słyszysz jednym uchem z odległości 3 metrów – dwojgiem uszu słyszysz z odległości 12 metrów. W przypadku dopasowania dwóch aparatów słuchowych wymagane jest mniejsze wzmocnienie aparatu. Zwykle osoba odbiera dźwięki głośniej, jeśli słyszy je dwojgiem uszu. Sumowanie głośności zachodzi w mózgu. Dlatego w dwóch urządzeniach głośność wzrasta o 3-6 dB.